• หน้าแรก
  • อุปมาแก่นไม้กับแก่นธรรม
  • พระพุทธรูปยุคต่างๆ
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
คำคมคารมณ์คน
***************
  ความอดทน แม้การปฏิบัติจะขมขื่น แต่ผลนั้นย่อมหวานขื่น
ชะนะจิตด้วยความอดทน ชะนะความจนด้วยการอดออม
ความหวังแม้จะได้ยากแสนยาก อาศัยความพยายามชอบย่อมสำเร็จได้แท้
จงคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด
เพราะถ้าพูดทุกคำที่คิด อาจติดคุกทุกครั้งที่พูด
น้ำไหลเปลี่ยนใจปลา เงินตราเปลี่ยนใจคน
พัฒนาอะไรก็ติด ถ้าจิตไม่พัฒนา
ชีวิตไม่ใช้แป๋บซี่ มันจึงไม่ดีที่สุด
เกิดมาเป็นคนอย่าจนความดี เกิดมาทั้งทีจงสร้างความดีใส่ตน
ทะเลจะสวยก็เพราะมีคลื่น ชีวิตจะราบรื่นก็ต้องมีอุปสัรรค์
ถ้าหาความสุขจากการมัวเมา เท่ากับท่านกำลังจับเงาในกระจก
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังเป็นตรี ชีวิตเป็นครา
ชีวิตคือการต่อสู่ ศัตรูคือยากำลัง อุปสรรค์คือขวากหนามที่จะต้องข้ามมันไม
ถลำร่องเจ็บกาย ถลำใจเจ็บอก
เพื่อความสงบสุขในอุ้งหัตถ์ของพุทธองค์ จึงจำต้องจากอนงค์ไปสู่แดนธรรม
อย่าสร้งวิมานในอากาศ อย่าสร้างปราสาทในความฝัน
เศษแก้วนั้นบาดคม เศษคารมณ์ซิบาดใจ
สว่างตาด้วยแสงไฟ สว่างใจด็วยแสงธรรม
แสวงลาภจากการงาน ดีดว่าบนบานบวงสรวง
เป็นพระไม่สังวร จะถ่ายถอนความศรัทธา
เป็นชาวบ้านไม่เสาะหา จะนำพาให้ล่มจม
ฝึกวินัยให้ลูกหลาน คือการสร้างฐานให้เขาในอนาคต
จงรู้จักอ่อนน้อม แต่อย่าอ่อนแอ จงรู้แข็งแรงแต่อย่าแข็งกระด้าง
เปลี่ยนชื่อนั้นเปลี่ยนง่าย เปลี่ยนใจนั้นเปลี่ยนยาก
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ค่าของงานอยู่ที่การกระทำของคน
ไม้เท้าของคนเฒ่า ดีกว่าลูกเต้าอกตัญญู
แม่หนึ่งคนเลี้ยงลูกได้เนับสิบ ลูกสิบคนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้
หนี้ที่ไม่มีใครใช้ได้หมดสิ้น คือหนี้บุญคุณของพ่อแม่
(รวบรวมมาจากหลายที่)
อันลมหนาวพัดอ้าว ไม่ร้ายสู้ความชั่วอกตัญญูของคนได้
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก
กินเรื่องใหญ่ ตายเรื่องกลางตะรางเรื่องเล็ก เซ็กซ์เรื่องจ้อย
ถึงจะแล้งน้ำอย่างไรก็ขออย่าให้แล้งน้ำใจต่อกัน
ไม้ดอกไม้ประดับจะสวยงามได้ ถ้าเจ้าของหายใจรดมันบ่อยๆ
แรงกายไม่เท่าไร ถ้าแรงใจไม่ท้อถอย
ค่าของความรักอยู่ที่ความภักดีค่าของความดีอยู่ที่เรายิ้มได้
ผู้ที่มีปัญญาจะรู้ว่าสิ่งใดควรและสิ่งใดควรละเว้น
มีความมานะพากเพียรทุกอย่างก็เป็นไปได้
คนที่มีคุณธรรมเหนือเก่งกาจนั้นคือยอดคน
แต่คนที่มีความเก่งกาจ เหนือคุณธรรมนั้นคือเดนคน
ภูเขาที่สูงเทียมฟ้า แต่ยังต่ำกว่าต้นหญ้าที่ขึ้นอยู่บนยอดเขา
เศษแก้วบาดคม เศษอารมณ์บาดใจ
คำติเหมือนรสขม คำชมเหมือนรสหวาน
รักชีวิตทางโลกให้อุ้มบุตร รักชีวิตสงบแบบบริสุทธิ์ให้อุ้มบาตร
ความดีเป็นการลงทุนเพียงอย่างเดียว ที่ไม่เคยทำให้ใครล้มละลาย
หากไม่รู้จักความมืด จะรู้คุณค่าของแสงสว่างได้อย่างไร
ตลอดเวลาแห่งการต่อสู้ จะต้องมีการอดกลั้นอย่างแสนสาหัส
ความรักในงาน คือความลับของความสำเร็จ
หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต
หลงตัวเองเสียทั้งหมดทั้งอนาคตและเวลา
คนดีมีวินัย คนไทยมีวัฒนธรรม คนดีจงช่วยกันรักษาวัฒนาธรรมที่ดีของไทย
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
จะล้มกี่ครั้ง จะพลาดพลั้งไปกี่หน ถ้ารู้จักคำว่าอดทน ทุกคนจะได้พบกับความสมหวัง
นอนนานงานน้อย ใช้บ่อยเงินหมด มีเงินหน้าสด เงินหมดหน้าแห้ง
เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อตอนเป็น ดีกว่ามาไหว้เซ่นเมื่อตอนตาย
อยากให้ลูกหลานเป็นคนดี ก็ต้องทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานเห็น
(แหล่งที่มา คำคมช่อง 3)
ประเทศชาติจะพัฒนา ถ้าตัวแทนชาวประชาเลิกกินอิฐ หิน ปูน ทราย
เป็นมะเร็งที่กาย เป็นภัยต่อชีวิต เป็นมะเร็งที่ความคิด เป็นพิษต่อสังคม
น้ำทีละหยดสะสมเป็นมหาสมุทรฉันใด
ความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อย ก็สะสมเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ฉันนั้น
หนังสือที่ดีกับมิตรที่ดี สำคัญที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณ
เสรีภาพส่วนบุคคลจะเบิกบานได้ ก็แต่ในระบบการปกครองที่ยึดมั่นในหลักอหิงสา
ตกงานอย่าตกใจ เก็บกำลังใจไว้สู้ต่อไป
ความเบิกบานคือวิญญาณแห่งความสำเร็จ
พลาดที่เท้ายังดีกว่าสะเพร่าที่ลิ้น
เศรษฐกิจแก้ไม่ตก เพราะมีคนงกอยู่ทั่วไป
เศรษฐกิจจะพ้นภัย ถ้าเราเข้าใจเศรษฐกิจแบบพอเพียง
อดีตไม่ขยัน ปัจจุบันไม่ขวนขวาย
อย่างนี้ไม่ต้องให้หมอดูที่ไหนมาทำนายอนาคต
ใครเร็วก็ชนะใครมานะก็สำเร็จ
คนจนหรือคนมี ที่สุดของชีวิตก็ไปทันกันที่หลุมศพ
ใช้สายใยเป็นหลัก ใช้ความรักเป็นรั้วเพื่อปกป้องครอบครัว พ้นชั่วยาเสพติด
จุดบุหรี่ทีละมวน เหมือนจุดชนวนไปสู่ความตาย
ก้าวหนึ่งที่พลาดไปคือการเริ่มก้าวใหม่ที่มั่นคง
ความดังไม่คงที่ ความดีสิคงทน
ครอบครัวร่วมจิต เพื่อนมิตรร่วมใจเอดส์ร้ายจะหายไป ถ้าเราร่วมใจป้องกัน
อันคนเราถึงจะเก่งสักปานใด ก็สามารถเพลี่ยงพล้ำได้สักครั้งหนึ่ง
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
อุปสรรคคือตำรา ปัญหาคืออาจารย์ ประสบการณ์จะช่วยแก้ไข
อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมแต่เป็นการกระทำด้วยความประมาท
ล้มเพราะการก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่
รู้จักใช้ธรรมนำชีวิต จะนำจิตสู่ความสงบ
ยาเสพติด คนเสพถึงตาย คนขายก็ถึงตายเหมือนกัน
สูบส้วมที่ว่าเหม็น แต่ยังมีประโยชน์ให้เห็นมากกว่าการสูบบุหรี่
ความสำเร็จที่เล็กน้อย กับครอบครัวที่เข้าใจ
ดีกว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ กับครอบครัวที่แตกร้าว
หมดดงก็เป็นนา หมดป่าก็เป็นทุ่ง หมดความยุ่งก็เป็นความสุข
ระบบดีคนดีต้องดีแน่ ระบบดีคนแย่ต้องแก้ไข
ระบบแย่คนดีมีทางไป ระบบแย่คนไม่เอาไหนบรรลัยเอย
ดื่มนมจากเต้า ดีกว่าดื่มเหล้าจากกลมและแบน
บารมีจะไม่แก่กล้า ถ้าไม่มีมารมาผจญ
รกคนดีกว่ารกหญ้า แต่หากคนไม่เข้าท่า รกหญ้าดีกว่ารกคน
นิสัยขี้ลืมไม่ค่อยน่ากลัว แต่นิสัยลืมตัวน่ากลัวมากกว่า
คนปลิ้นพูดหวาน คนพาลพูดมาก คนยากพูดโกง
ก้าวแรกที่ผิดพลั้ง ก้าวหลังที่มั่นใจ ก้าวหนึ่งที่พลาดไป คือก้าวใหม่ที่มั่นคง
ริรักกลางเรียน เหมือนจุดเทียนกลางพายุ
ความรู้ความฉลาดเปรียบได้กับชุดชั้นใน ทุกคนควรสวมใส่แต่ไม่ควรโอ้อวด
ติดอ่างเสียเวลา ติดยาเสียอนาคต
หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต หลงตัวเองเสียทั้งหมดทั้งอนาคตและเวลา
คนดีมีวินัย คนไทยมีวัฒนธรรม คนดีจงช่วยกันรักษาวัฒนาธรรมที่ดีของไทย
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
จะล้มกี่ครั้ง จะพลาดพลั้งไปกี่หน ถ้ารู้จักคำว่าอดทน
ทุกคนจะได้พบกับความสมหวัง
นอนนานงานน้อย ใช้บ่อยเงินหมด มีเงินหน้าสด เงินหมดหน้าแห้ง
เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อตอนเป็น ดีกว่ามาไหว้เซ่นเมื่อตอนตาย
อยากให้ลูกหลานเป็นคนดี ก็ต้องทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานเห็น
(แหล่งที่มา คำคมช่อง 3)