• หน้าแรก
  • อุปมาแก่นไม้กับแก่นธรรม
  • พระพุทธรูปยุคต่างๆ
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ทุกวัน
พระธรรมเทศนาโดย พระมหาเยื้อน กตปุญฺโญ

เสียงคำกลอนประกอบดนตรี
1 พระคุณแม่   วันพระ
2 โง่ โชว์แต่เปลือก วันพระ
3 กายเปล่า ไร้เจ้าของ วันพระ
4 อยู่วัดไม่ขัดเกลา วันพระ
5 ใครเอาไปได้เมื่อตายแล้ว วันพระ
6 ดวงตาใสแจ๋ว  วันพระ
7 ระวังของแสลง วันพระ
8 สมมุติบังวิมุติ วันพระ
9 ไม่มีตัวเราในพระนิพพาน วันพระ
10 หนามยอกหนามบ่ง  วันพระ
เสียงธรรมประกอบดนตรี
11 ผลของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง  วันพระ
12 พระคุณแม่ ตอน 1   วันพระ
13 พระคุณแม่ ตอน 2   วันพระ
14 กำลังแห่งธรรม วันพระ